Tarieven

De tandartsrekening is opgebouwd uit verschillende prestaties die tijdens een behandeling hebben plaatsgevonden. Op de rekening staat elke prestatie omschreven met een code en een bijbehorend tarief. De tarieven worden jaarlijks door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bepaald en vastgelegd.

Via deze link vindt u de tarieven voor dit jaar (en voorgaande jaren): 

Tarieven tandheelkundige zorg