Uw nota

De nota van uw controle of behandeling krijgt u niet rechtstreeks van ons maar via FaMed. FaMed is een firma die gespecialiseerd is in het verwerken van nota's van medische zorgverleners. In de meeste gevallen zal FaMed de nota direct voor u indienen bij uw verzekeraar en krijgt u enkel voor het deel dat niet vergoed wordt een nota. Deze nota dient u aan FaMed te voldoen. In de uitzonderlijke gevallen dat FaMed uw nota niet direct bij de verzekeraar kan indienen, kunt u de nota, na deze aan FaMed te hebben voldaan, zelf bij uw verzekeraar indienen voor restitutie.   

Voor vragen over uw nota kunt u contact opnemen met FaMed via www.famed.nl of telefonisch via 0900-0885.


Tandheelkundige zorg voor alle minderjarigen (tot 18 jaar) wordt voor 100% vergoed uit de basisverzekering!

De volledige gebitsprothese wordt (grotendeels) vergoed uit de basisverzekering!


Meerderjarige patiënten die via de spoeddienst bij ons in de praktijk behandeld worden dienen de nota direct contant te voldoen. De nota (het betalingsbewijs) wordt meegegeven. Deze kunt u indienen bij uw verzekeraar voor eventuele restitutie. Minderjarigen die via de spoeddienst bij ons komen hoeven niet direct contant te betalen.